Сезонска линија

ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНА (Виа Албанија) ЗА ЦРНА ГОРА
Поаѓање од.ЧасДестинаци до.Денови
ТЕТОВО
 
                    22:00
ШЕНЃИНСекој Ден.
ГОСТИВАР23:00ВЕЛИПОЈАСекој Ден.
КИЧЕВО23:55СКАДАРСекој Ден.
СТРУГА01:00УЛЦИЊСекој Ден.
ОД ЦРНА ГОРА (Виа Албанија) ЗА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Поаѓање од.ЧасДестинаци доДенови.
УЛЦИЊ18:00СТРУГАСекој Ден.
СКАДАР19:00КИЧЕВОСекој Ден.
ВЕЛИПОЈА19:30ГОСТИВАРСекој Ден.
ШЕНЃИН20:10ТЕТОВОСекој Ден.
Сезонска линија за лето од 15 Јуни до 10 Септември
ЦЕНАВОЗРАСНИ 
ПОВРАТНА
ВОЗРАСНИ 
ЕДЕН ПРАВЕЦ
ДЕЦА (0-12 Години)
ПОВРАТНА
ДЕЦА (0-12 Години)
ЕДЕН ПРАВЕЦ
ШЕНЃИН
ВЕЛИПОЈА
30 ЕУР20 ЕУР20 ЕУР15 ЕУР
СКАДАР35 ЕУР25 ЕУР20 ЕУР15 ЕУР.
УЛЦИЊ40 ЕУР30 ЕУР30 ЕУР25 ЕУР
*Цените се изразени во Евра по лице на ноќ а плаќање во денарска противредност 1Еур/61,8 мкд