Sigurimi shëndetësor i udhëtimit

Rruga sjell momente të bukura, por edhe rreziqet e përjetimit të një aksidenti ose të dëmtimeve. Pse rrezikoni që një marrëveshje biznesi të ju dështojë, të mos pushoni, apo të mos shihni një mik? Arrijeni qëllimin tuaj pa marrë parasysh rreziqet
.
Me sigurimin e udhëtimit ju merrni një ndjenjë sigurie gjatë udhëtimit dhe një garanci për kompensimin maksimal të dëmit.të bërë sipas standardeve botërore dhe të përshtatura për nevojat tuaja.

Ne bashkëpunojmë me kompanintë e sigurimeve.
Për çdo informacion në lidhje me sigurimin e udhëtimit ju lutemi na kontaktoni